Kontakt

Folk Estrada Magazine / 2008-2013 / © All Rights Reserved (Croatia)

Glavni urednici: Mihael Bilić i Filip Belan

Redakcija: Jelena Arinic, Toni Alos, Lucija Banovic, Borna Nedic, Maja Dalili

Dopisništva: BIH (Azra Sinanović) MNE (Adin Simic) RS (Andrea Zivanovic) Bulgaria (Natasha Sekulovska) Romania (Ali Mandesa)

KONTAKT E-MAIL: info@folk-estrada.hr